TPK zajema vse aktivnosti, ki so povezane s konjem: nega in hranjenje, skrb za njegovo neposredno okolico, jahanje, aktivnosti ob konju na tleh. TPK je uspešna pri naslednjih motnjah:

 • Motnjah v duševnem razvoju,
 • Psihičnih motnjah,
 • Specifičnih učnih težavah,
 • Avtizmu,
 • Motnjah vedenja,
 • Pomanjkanju pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD,
 • Slepoti,
 • Gluhoti,
 • Govornih motnjah,
 • Motnjah čustvovanja,
 • Motnjah senzorne integracije.

 

_89A2709

 

Za TPK je značilen celosten pristop k posamezniku. Enakomerno posega na vsa področja človekovega delovanja: motorično, kognitivno, socialno in čustveno.

 • Motorično: izboljša se drža, ravnotežje, dihanje, krepi se mišična aktivnost…
 • Kognitivno: izboljša se koncentracija, spominska sposobnost, pozornost, uri se govor in branje
 • Socialno: navajanje na red in disciplino, strpnost, sposobnost sprejemanja in dajanja, upoštevanje navodil…
 • Čustveno: izboljša se samopodoba in samozavest, odprava vedenjskih težav, sprostitev in umiritev…

Glede na diagnozo osebe s posebnimi potrebami, prilagodimo terapijo na način, da iz osebe izvabimo čim večji primanjkljaj, na prizadetem območju delovanja. Pri izvedbi uporabljamo različne pripomočke: žoge, obroče, stožce, kartice z barvami, števili, črkami, slike…Igramo se različne igre: igra spomin, igra kaj se je spremenilo in z njimi izvajamo primerne vaje.

Terapija lahko poteka tudi skupinsko ali v paru.
Pred izvajanjem TPK prosimo za kratko poročilo psihologa, specialnega pedagoga, logopeda, delovnega terapevta ali fizioterapevta ter starša, saj s tem dobimo celosten vpogled v vsakega posameznika, v njegove potrebe, zmožnosti in napredek, ki ga dosega zunaj konjeniškega centra. Tako pridobljene informacije nam pomagajo pri individualni pripravi programa jahanja.

KAKO DO TPK?
Za prvo srečanje se lahko dogovorimo po telefonu ali preko elektronske pošte.
KONTAKT: 040815752 Klara
E MAIL: tina.primiceva@gmail.com

CENA:

Terapija traja od 30 do 45 minut.

40 eur (1 obisk)

 35 eur ura v paketu (paket 5 obiskov)

Terapevtka Tina Pečar vodnica konja Okorn Klara