TPK (terapija s pomočjo konj) zajema vse aktivnosti, ki so povezane s konjem: nega in hranjenje, skrb za njegovo neposredno okolico, jahanje, aktivnosti ob konju na tleh.

 

 

 
 

 

TPK je uspešna pri naslednjih motnjah:

Motnjah v duševnem razvoju,

Psihičnih motnjah,

Specifičnih učnih težavah,

Avtizmu,

Motnjah vedenja,

Pomanjkanju pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD,

Slepoti,

Gluhoti,

Govornih motnjah,

Motnjah čustvovanja,

Motnjah senzorne integracije.

 
 
_89A2709

Za TPK je značilen celosten pristop k posamezniku. Enakomerno posega na vsa področja človekovega delovanja: motorično, kognitivno, socialno in čustveno.

Motorično: izboljša se drža, ravnotežje, dihanje, krepi se mišična aktivnost…

Kognitivno: izboljša se koncentracija, spominska sposobnost, pozornost, uri se govor in branje

Socialno: navajanje na red in disciplino, strpnost, sposobnost sprejemanja in dajanja, upoštevanje navodil…

Čustveno: izboljša se samopodoba in samozavest, odprava vedenjskih težav, sprostitev in umiritev…

Glede na diagnozo osebe s posebnimi potrebami, prilagodimo terapijo na način, da iz osebe izvabimo čim večji primanjkljaj, na prizadetem območju delovanja. Pri izvedbi uporabljamo različne pripomočke: žoge, obroče, stožce, kartice z barvami, števili, črkami, slike…Igramo se različne igre: igra spomin, igra kaj se je spremenilo in z njimi izvajamo primerne vaje.

Terapija lahko poteka tudi skupinsko ali v paru.
Pred izvajanjem TPK prosimo za kratko poročilo psihologa, specialnega pedagoga, logopeda, delovnega terapevta ali fizioterapevta ter starša, saj s tem dobimo celosten vpogled v vsakega posameznika, v njegove potrebe, zmožnosti in napredek, ki ga dosega zunaj konjeniškega centra. Tako pridobljene informacije nam pomagajo pri individualni pripravi programa jahanja.

325046182_573457847538029_915636524938940423_n(1)

KAKO DO PRIJAVE?

  1. Izpolnite folmular spodaj
  2. Počakate na klic terapevta
  3. Se dogovorite za termin
  4. Dodatna vprašanja na info@ranc-okorn.com ali 040 815 752 (Klara)
  5. Cena: 230 eur / 5 terapij

Spoštovani!

Ker ste izkazali interes za vključitev vašega otroka ali vas v program Terapije s konjem, vas z naslednjimi nekaj vprašanji lepo prosim za osnovno predstavitev. Odgovore na vprašanja lahko poda uporabnik sam ali njegovi/njeni starši oz. skrbniki. Namen tega vprašalnika je zgolj predstavitveni kontakt med uporabnikom in terapevtom. Informacije pridobljene na ta način se ne bodo uporabile za noben drug namen.

Obrazec bo posredovan terapevtki, ki bo z vami nato postavila direkten kontakt. Sledilo bo najprej uvodno srečanje in predstavitev programa in terapevtke, ter uporabnika. V primeru, da se za sodelovanje odločite se boste dogovorili za termin izvajanja ter sklenili dogovor o sodelovanju.

Kadarkoli v procesu izvajanja programa Terapije s konjem, si lahko uporabnik premisli in odloči za prekinitev sodelovanja. Terapevtka se lahko odloči za prekinitev sodelovanja v primeru etičnih, zdravstvenih ali pravnih vzrokov.

Ves čas sodelovanja ima uporabnik oz. njegov/njen skrbnik pravico do vpogleda v zbrano dokumentacijo oz. do povzetka zbranih podatkov.

Prosimo v mail spokirajte spodnje besedilo in nanj odgovorite:

Ime in priimek uporabnika:

Starost in datum rojstva:

Šolanje (trenutno ali dokončana):

Bivanje (lokacija in oblika nastanitve):

Kontakt uporabnika ali starša oz. skrbnika:

Starš/srbnik:

Telefonska številka:

E- naslov:

Ali ima uporabnik že določene postavljene diagnoze s strani medicine (navedite):

Kako bi v grobem opisali uporabnikovo delovanje, bivanja, funkcioniranje v domačem okolju (kaj zmore, kje potrebuje pomoč,…):

Kje ima uporabnik trenutno največje težave, omejitve?

Kaj uporabnika veseli oz. katere aktivnosti rad/rada izvaja?

Katere osebe so uporabniku v odnosu najbližje?

Kaj bi za uporabnika izpostavili?

Ali se je uporabnik že kdaj udeleževal aktivnosti povezane s konji ali drugimi živalmi?

(če JA, katere in kaj)

Datum izpolnitve vprašalnika:

HVALA!