Projekt nazaj na podeželje

Prijava na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt nazaj na podeželje predstavlja nove oblike sodelovanja in izvajanje porgramov prilagojenim otrokom z posebnimi potrebami, starejšim in invalidom. S pomočjo pilotnega porjekta želimo svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah. Vklučeni so udeleženci različnih starostnih skupin.

Osnovni cilj projekta je zasnovati in preizkusiti:

  • Delavno prakso in programe šole v naravi prilagojene otrokom z posebnimi potrebami
  • Delavnice namenjene povezovanju različnih generacij
  • Izobraževalne delavnice o zdravi prehrani  za starejše ter
  • Preizkus inovativne terapije s pomočjo ponija za mladostnike z duševnimi motnjami, gibalno oviranostjo,starejše,dementne in invalidne osebe.

Partnerji v projektu:

Center Janeza Levca
 
Dom starejših občanov Fužine
PRAKSE
ŠOLA V NARAVI