Izvajanje delovnih praks, kot pridobivanje izkušenj se je izkazalo za zelo učinkovito. Oskrbovanka je z delom na kmetiji pridobila delavne navade, samostojnost in vztrajnosti pri delu in tudi v življenju. Ker pa je delo raznoliko, je seveda potrebno učenje skozi celotno prakso. Ker je varovanka avtistka je imela pogosto težave s prepoznavanjem ali razumevanjem čustev in občutij drugih ljudi ter izražanjem njihovih lastnih, to ji otežuje, da se vklopi v družbo. V postopku izvajanja praks, je vzpostavila stik z različnimi živalmi ( konji, koze, osli, psi, mački, pujsek, gosi, kokoši…) Tekom praks se je le ta lastnost izboljšala, saj ji je delo, druženje in skrb za živali preko samostojnosti, vztrajnosti in  učinkovitosti pomagalo pri vzpostavljanju socialnih stikov.  Prakse so potekale po ustaljenem vrstnem redu, vsaj ponedeljek in moramo reči da smo med njimi izredno uživali.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/