Ker smo želeli nekaterim učencem Centra Jneza Levca omogočiti stik z življenjem na kmetiji, kljub temu, da sami niso zmožni kmetije sploh obiskati, smo se odločili da kar mi obiščemo njih! V učilnici so lahko spoznali opremo za delo s konji in pa opremo za jahanje konj ( uzda, podsedelnica…) Za presenečenje pa jih je obiskala še naša kokoška!

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

 Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/