Zadnji vikend v avgustu pa smo se predstavili tudi na konjeniškem dnevu sosednjega kluba. Obiskovalci so si na letakih lahko prebrali našo ponudbo in pa tudi kaj vse izvajamo ( projekte itd…) Možnost so imeli tudi jahanja naših konj in ogled živalic ( kozice, kokoške, goske in zajčka). Super dan ki ga bomo še ponovili.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja:

http://www.program-podezelja.si/