IZKUSIMO PODEŽELJE

2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Vodilni partner: Kmetija pr Vnck / Ranč Okorn

Partnerji: Center Janeza Levca Ljubljana (CJL)

Partnerji: Dom starejših občanov Fužine

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt nazaj na podeželje predstavlja nove oblike sodelovanja in izvajanje porgramov prilagojenim otrokom z posebnimi potrebami, starejšim in invalidom. S pomočjo pilotnega porjekta želimo svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah. Vklučeni so udeleženci različnih starostnih skupin.

Osnovni cilj projekta je zasnovati in preizkusiti:

  • Delavno prakso in programe šole v naravi prilagojene otrokom z posebnimi potrebami
  • Delavnice namenjene povezovanju različnih generacij
  • Izobraževalne delavnice o zdravi prehrani  za starejše ter
  • Preizkus inovativne terapije s pomočjo ponija za mladostnike z duševnimi motnjami, gibalno oviranostjo,starejše, dementne in invalidne osebe.
Rezultati:

Izvedba projekta nam je omogočila spoznavanje in razumevanja specifik ciljnih skupin, vključenih v projekt. Z interdisciplinarnim pristopom različnih strok smo reševali problem ponudbe ter prilagoditve novih oblik sodelovanja in programov, prilagojenih otrokom s posebnimi potrebami, starejšim občanom in gibalno oviranim osebam. S pomočjo pilotnega projekta smo svoje izkušnje povezali z znanjem obeh partnerjev, nove programe pa smo preizkusili na ciljnih skupinah različnih starostnih skupin.

 

Razvili smo program delovnih praks s prilagojenimi vsebinami glede na vzgojno izobraževalne zmogljivosti in starost vključenih učencev. Izvedli smo delavnice za pridobivanje novih veščin in možnosti razvoja psihičnih in fizičnih sposobnosti za večjo samostojnost. Učenci so pridobili veščine in navade (krmljenje živali, čiščenje hleva, prilagojeno delo na kmetiji in vrtu, delo s konji, spoznavanje pridelave hrane in osnovnih skrbi za okolje). Izvedli in preizkusili smo strnjene programe šole v naravi, kjer so učenci dobili pristno izkušnjo spoznavanja domačih živali, njihovih navad in opravil na kmetiji. V programu so učenci spoznali pravila vedenja ob konju in drugih živalih, pravilen pristop h konju, krtačenje in jezdenje konja.

 

Razvili smo tudi inovativno terapijo s ponijem, ki je priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju, avtizmom in gibalno oviranostjo. Poni pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti, s svojimi značajskimi lastnostmi in vedenjem pozitivno vpliva na spremembe v posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socialnem in kognitivno-izobraževalnem področju. Terapija s pomočjo konj je dokazano koristna, saj druženje ljudi z živalmi kaže pozitivne psihološke učinke. Je tudi učinkovita metoda za izboljšanje duševnega, čustvenega in fizičnega zdravja starejših. Velikost ponija omogoča, da obišče osebe v sobah ali na dvorišču in je enostaven za transport. Interakcija s ponijem pozitivno vpliva na sproščanje in umirjanje. Ljudje se v času povezovanja osredotočijo na žival in pozabijo na svoje stiske, vpliv terapije pa ostane tudi po odhodu ponija.

 

Ocenjujemo, da lahko vse razvite programe vključimo v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. S CJL bomo sodelovali tudi v prihodnje v obliki terapevtskega jahanja, šol v naravi in kot partnerji v prihodnjih projektih, ki jih bodo vodili oni. Za v prihodnje se že vključujemo v projekt Mestne občine Ljubljana (kot partner projekta CJL) in s posameznimi obiski razredov z njihovo terapevtko.

 

 

 

 

 

Obiski skupin na kmetiji
Medgeneracijska delavnica
Delovne prakse
Delavnica o zdravi prehrani
Kmetija v razredu
PRAKSE ZA OTROKE Z POSEBNIMI POTREBAMI
FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO 2022
Obisk konja v domu starejših občanov

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/