2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Vodilni partner: Kmetija pr Vnck / Ranč Okorn

Center Janeza Levca Ljubljana (CJL)

Dom starejših občanov Fužine

S sodelovanjem v projektu se bo z interdisciplinarnim pristopom različnih strok
reševalo problem ponudbe ter prilagoditve novih oblik sodelovanja in programov
prilagojenih otrokom s posebnimi potrebami, strejšim občanom in gibalno oviranim.
S pomočjo pilotnega projekta želi vodilni partner svoje izkušnje povezati z znanjem
partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah različnih starostnih
skupin.