IZKUSIMO PODEŽELJE

2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

Vodilni partner: Kmetija pr Vnck / Ranč Okorn

Partnerji: Center Janeza Levca Ljubljana (CJL)

Partnerji: Dom starejših občanov Fužine

 

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt nazaj na podeželje predstavlja nove oblike sodelovanja in izvajanje porgramov prilagojenim otrokom z posebnimi potrebami, starejšim in invalidom. S pomočjo pilotnega porjekta želimo svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah. Vklučeni so udeleženci različnih starostnih skupin.

Osnovni cilj projekta je zasnovati in preizkusiti:

  • Delavno prakso in programe šole v naravi prilagojene otrokom z posebnimi potrebami
  • Delavnice namenjene povezovanju različnih generacij
  • Izobraževalne delavnice o zdravi prehrani  za starejše ter
  • Preizkus inovativne terapije s pomočjo ponija za mladostnike z duševnimi motnjami, gibalno oviranostjo,starejše, dementne in invalidne osebe.
Rezultati:
Po končanem projektu pričakujemo nadaljevanje sodelovanje med partnerji v obliki delavnih praks ter izvajanja obiskov doma z ostarele z različnimi živalmi. Rezultati projekta, pa nam bodo pokazali ali lahko tako sodelovanje še nadgradimo. Na kmetiji želimo poleg drugih dopolnilnih dejavnosti, podati pozornost tudi na socialno ogrožene skupine. Svoje delo želimo približati vsem, tudi takim ki ne spadajo v standardne kvalifikacije sodobnega življenja. Poudarjamo povezovanje ter komunikacijo med človekom in živaljo, ki lahko pripomore k boljši komunikaciji ljudi iz ranljivih skupin ter vključevanju v okolje. Pričakujemo da bi redni obiski oz sodelovanje na kmetiji pomagalo ljudem iz ranljivih skupin občutke in navade , ki so jih pridobili v sklopu projekta prenesti tudi v življenje izven kmetije.
 
Obiski skupin na kmetiji
Medgeneracijska delavnica
Delovne prakse
Delavnica o zdravi prehrani
Kmetija v razredu
PRAKSE ZA OTROKE Z POSEBNIMI POTREBAMI
FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO 2022
Obisk konja v domu starejših občanov

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/