Psihoterapije s pomočjo konj

 

»Psihoterapija s pomočjo konja je namenjena tako posameznikom kot skupinam, družinam in parom. Njeno bistvo ni v tem, da bi se učili dela s konjem ali jahanja. Pri terapiji sodeluje konj kot posrednik med terapevtom in klientom.« Terapija se izvaja v jahalnici ali drugih primerno ograjenih prostorih, kjer se konji lahko prosto gibljejo.

 

 

 

Terapevtski par opazuje vedenje konja oz. konj je zrcalo klientovega vedenja in počutja med opravljanjem različnih aktivnosti.« Uporabniki psihoterapije s pomočjo konja so naslednji posamezniki ali skupine: najstniki, prestopniki, osebe z avtizmom, osebe z zasvojenostmi, osebe z motnjami hranjenja, rejniške druţine, osebe s teţavami pri učenju in s pomanjkanjem koncentracije, osebe s posttravmatskim stresnim sindromom, osebe z depresijo, žrtve zlorab, osebe s tesnobo, vedenjskimi motnjami in hiperaktivne osebe.

 

 

Psihoterapija s pomočjo konja je učinkovita metoda zaradi:

  •  učenja skupinskega dela, komuniciranja in reševanja problemov;
  • pomoči posamezniku, da se sooči z njegovimi strahovi, si poveča zaupanje in samozavest;
  • zagotavljanja varnega okolja, v katerem se lahko ukvarjamo s čustvenimi blokadami;
  • razvijanja novih načinov socialne interakcije;
  • zagotavljanja izzivov, zabav in terapevtskih učinkov.

Med učinke Psihoterapije s pomočjo konja sodijo:

  •  izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in timskega dela;
  •  spodbujanje razvoja zdravih odnosov;
  • omogočanje soočanja s problemi in uspeh ob premaganju ovire;
  • izgradnja zaupanja in samozavesti;
  • zagotovitev edinstvene strukture za družinsko terapijo.

Internetni Vir: Pusavec Polona diplomsko del

 

Kako do terapije?

Za uvodni termin se lahko dogovorimo preko telefona, (vas po navadi pokličem nazaj) ali elektronske pošte. 

psihoterrapija@gmail.com

KONTAKT: +38664225210

  

Čas odpovedi termina je 24 ur oz. 1 dan (zraven so vključeni vsi dnevi v tednu). V primeru odpovedi termina javite. Psihološko svetovanje se izvaja po 5 srečanj, s čim lahko zagotovimo učinkovitost sodelovanja med klientom in psihologom/psihoterapevtom.

Individualna ura: 45-60 minut.

Seansa se strukturira odvisno od problematike, pripravljenosti za delo, izbora aktivnosti. Doseg opaznih rezultatov priporočam najmanj 3 do 5 rednih ur, kar je hkrati zelo individualno in odvisno od problematike, s katero se srečujemo.

CENA za sklop 5 vaj: 275eur

 

Kdo smo?

Stanislava Grachova

psihiologinja, specializantka psihoterapije

KONTAKT: +38664225210  psihoterrapija@gmail.com

in

Okorn Klara

Strokovna sodelavka za konjeništvo in konjerejo