Na željo prebivalcev DSO Fužine smo delavnico izvedli malo bolj v smislu

naučite si pridelati svoje pridelke.  Za domom se nahaja malo večji park, ki je v lasti DSO Fužine. Z vodstvom smo se dogovorili, da lahko določene rastline pošibimo posadimo v park, za njih pa bodo prebivalci skrbeli in si tako pridelali svojo hrano. Delavnica je potekala v dveh skupinah, vsaka skupina pa si je posadila določeno vrsto zelenjave. Na voljo so nam bile tudi visoke grede, saj so le te za starejše bolj dostopne in je rokovanje z rastlinami lažje. Tako kot varovanci iz Centra Janeza Levca, imajo tudi prebivalci Doma starejših občanov Fužine kar nekaj fizičnih omejitev. Predvsem je zelo pomemben dostop do lokacije in pa tudi čas koncentracije, kar smo lepo videli ko so udeleženci delavnice postali nervozni ob poslušanju, so želeli sami prevzeti sajenje ali pa so ustali iz stola in odšli na krajši sprehod a se po nekaj minutah spet vrnili nazaj.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/