Projekt podeželje

Konji so senzibilna bitja, ki hitro zaznajo, kako se oseba ob njih dejansko počuti in kdaj je v stiku s seboj, hkrati pa vsak trenutek zrcalijo naše vedenje, tako da na dan hitro privrejo našane funkcionalna prepričanja, naučeni vzorci ravnanja in čustvovanja. Konji podpirajo razvoj jasnosti in odločnosti, saj od ljudi zahtevajo razumljiva in enotna sporočila, pozornost in trud za pridobitev sodelovanja. Otroci z posebnimi potrebami čutijo drugače, bolj intenzivno i nse tako lahko prej psihično povežejo z živaljo. Živali ne obsojajo, če si dober do njih, bodo one dobre do tebe.

Ko opazujemo kako se otroci približujejo živali in jo opazujejo, iščejo dotik opazimo negotovost, nesigurnost. Le ta pa kmalu izveni in otroci se sprostijo. Ko se sprostijo oni pa se sprostijo tudi živali. Sprva je bilo vzdušje napeto, nato pa se je sporstilo.

Običajno so otroci hitreje pripravljeni zaupati. Ko jim povemo, da je konj pravzaprav zelo plašno bitje, kot majhen zajček v velikem telesu, se otroci začudijo in po prvih pozitivnih izkušnjah, ki potrdijo to trditev, je vzdušje bolj sproščeno. To se je lepo videlo pri obisku otrok iz centra Janeza Levca. Sprva si niso upali do konja, nato pa so že zelo pogumno polagali roke nanj. Podoben občutek jim je dala domača kokoš, ki so jo lahko vzeli v roke in jo božali. Otroci so odšli sporčšeni in nasmejani.

Med obiski učencev z posebnimi potrebami, smo nekaterim skupinam ( po posvetovanju z njihovimi razredničarkami) ponudili tudi ježo konj. Za nekatere ( še posebaj tiste v vozičkih) je bila to zelo uspešna izkušnja.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/