Orle

ZGODOVINA (NA KRATKO)

Zgodovina vasi Orle sega še pred srednjeveške čase. V hribu Molnik so našli staro keltske žare, v vasi rimske kovance ter pištole iz 1.svetovne vojne. Dogajanje na območju vasi je zgodovinsko zelo pestro. Obstaja nekaj knjig na temo turških vpadov v katerih najdemo tudi imena dolin v vasi, ki pa so še vedno uporabljena (na Močilah je tekel krvavi potok…). Splošno znano je, da je v času keltov in  rimljanov čez vas potekala trgovska pot. Kasneje v srednjem veku pa naj bi v času templarjev na Orlah stala že prva lovska koča. Ni povsem jasno kako, vendar sta potem v vasi že stali dve kmetiji. Kmetijstvo je raslo, saj je zemlja v tem območju zelo rodna, poletje pa dolgo in ugodno za rast rastlin.

Prva in druga svetovna vojna, pa je tudi na tem območju pustila pečat. Na tem mestu naj bi padlo 77 borcev pri bitki za osvoboditev Ljubljane.

O VASI IN PREBIVALCIH

Število kmetij v vasi se je z leti občutno zmanjšalo, vse več je priseljencev iz Ljubljane, vas pa se počasi spreminja v predmestje našega največjega mesta. Način življenja se je spremenil in ljudje opuščajo stare navade ter se prepuščajo trendom. Prav je tako, razvoj gre naprej! Število prebivalcev se je od leta 2002 iz 195 v letu 2016 zvišalo na 235 in narašča. Tako ima občina Škofljica  nekaj več kot 10 500 prebivalcev. Prav tako na tem območje hitro rastejo nove zgradbe, območje Lavrica je v zadnjih letih zgradilo veliko novih stanovanjskih poslopij, kar je k življenju v tej občini pritegnilo tudi veliko mladih družin, katerim izlet na Orle predstavlja sprostitev in užitek.